04Μαΐ/18

Παρουσίαση του GDPR Compliance Tool

GDPR Compliance tool© Το εργαλείο / λογισμικό GDPR compliance tool© αναπτύχθηκε από το Δρ. Δερμιτζάκη Ελευθέριο, o οποίος έχει μεγάλη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας  και πληροφοριακών συστημάτων.

Read More...