04Μαΐ/18

Παρουσίαση του GDPR Compliance Tool

GDPR Compliance tool© Το εργαλείο / λογισμικό GDPR compliance tool© αναπτύχθηκε από το Δρ. Δερμιτζάκη Ελευθέριο, o οποίος έχει μεγάλη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας  και πληροφοριακών συστημάτων.

Read More...
12Μαρ/18

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού

Μέρος Ι: Χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού. Βασικό χαρακτηριστικό του κανονισμού είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, ειδικότερα η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 1). Νέο πλαίσιο

Read More...
10Μαρ/18

Νέος κανονισμός  προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679  (GDPR).

 Μια νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις.  Δερμιτζάκης Εμμ. Ελευθέριος PhD,MSc* Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) που ψηφίστηκε από το ευρωκοινοβούλιο το 2016 με έναρξη εφαρμογής την 25η Μαΐου 2018, αντικαθιστά την υφιστάμενη

Read More...